Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Изпълни или унищожи /Fill-or-Kill -FOK/
Изпълни или унищожи – поръчка, която трябва да бъде изпълнена веднага или отменена.
Инвеститор
а) лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това (непрофесионален инвеститор); б) лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, което поради своята професия, служба или друга причина притежава квалификация и опит за това (професионален инвеститор); в) банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа (институционален инвеститор).
Инвестиционна консултация
Инвестиционна консултация относно ценни книжа е предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на ценните книжа или преценка за инвестиране в ценни книжа, в това число преценка относно вида, позициите и цената на ценните книжа, които ще представляват обект на инвестиране, с изключение на съвети, които се предоставят чрез публикации, адресирани до неопределен кръг от лица.
Индекс на волатилността /VIX/
Индекс, който измерва очакванията на инвеститорите за 30-дневната волатилност (промяна) в пазарния индекс S&P 500. VIX е широко разпространен индикатор за пазарен риск и често бива определян като „индекс на страха“. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-голяма е волатилността на пазарите в САЩ. Когато стойността на VIX надхвърли 40, той преминава граница, която се асоциира със силно негативни събития.
Ипотека /Mortgage/
Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва.